Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan 2012

Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan. 2012. Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages: A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation. (Doctoral dissertation, University of Texas at Arlington; 399pp.)

@phdthesis{309627,
 author   = {Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan},
 pages   = {399},
 school   = {University of Texas at Arlington},
 title   = {Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages: A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation},
 year    = {2012},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\lama_nisoic2012.txt},
 fn     = {eurasia\lama_nisoic2012_o.pdf, eurasia\lama_nisoic2012.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Nuosu = Nuosu [iii], Niesu = Nuosu [iii], Nesu = Nasu-Wumeng [ywu], Nasu = Wuding-Luquan Yi [ywq], Gepu (Luquan) = Kophu = Gepo [ygp], Nisu = Southern Nisu [nsd], Nishu = Northern Nisu [yiv], Lope = Awu = Lope [yiu], Samu = Samatao [ysd], Sani = Sani [ysn], Azhe = Azhe [yiz], Axi [yix], Laluba = Lalo, Dongshanba [yik], Toloza = Tanglang = Toloza [ytl], Lavu = Lavu = La'u of Yongsheng = Talu [yta], Lolopo = Lolopo [ycl], Lipo = Lipo [lpo], Lisu [lis], Lahu = Lahu [lhu], Bisu [bzi], Hani = Hani [hni], Haoni = Honi [how], S.kong = Sangkong [sgk], Mondzi = Mondzi [NOCODE_Mondzi], Maang = Maang [NOCODE_Maang], Azha = Azha [aza], Zuoke = Zokhuo [yzk], Polo = Pholo [yip], Namuzi = Namuyi [nmy], Naxi = Naxi [nxq], Nusu = Nusu [nuf], Rouruo = Zauzou [zal], Kazhuo = Katso [kaf], Youle Jinuo [jiu], WB = Written Burmese, Achang [acn], Zaiwa [atb]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - THES
AU - Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan
PY - 2012
DA - 2012//
TI - Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages: A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation
PB - University of Texas at Arlington
ID - 309627
U1 - Ph.D. thesis
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="309627">
  <titleInfo>
    <title>Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages</title>
    <subTitle>A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Ziwo</namePart>
    <namePart type="given">Qiu-Fuyuan</namePart>
    <namePart type="family">Lama</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name>
    <namePart>University of Texas at Arlington</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">degree grantor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2012</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">thesis</genre>
  <genre>Ph.D. thesis</genre>
  <identifier type="citekey">309627</identifier>
</mods>
</modsCollection>