Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan 2012

Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan. 2012. Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages: A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation. Arlington, TX: University of Texas at Arlington dissertation. (399pp.)

@phdthesis{309627,
 address    = {Arlington, TX},
 author     = {Lama, Ziwo Qiu-Fuyuan},
 institution  = {University of Texas at Arlington},
 pages     = {399},
 school     = {University of Texas at Arlington},
 title     = {Subgrouping Of Nisoic (Yi) Languages: A Study From The Perspectives Of Shared Innovation And Phylogenetic Estimation},
 year      = {2012},
 bestfn     = {eurasia\lama_nisoic2012.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\lama_nisoic2012.txt},
 citekeys    = {langsci109:lama2012},
 fn       = {eurasia\lama_nisoic2012.pdf, eurasia\lama_nisoic2012_o.pdf},
 hhtype     = {overview;comparative;wordlist},
 inlg      = {English [eng]},
 isreferencedby = {langsci109},
 lgcode     = {Nuosu = Nuosu [iii], Niesu = Nuosu [iii], Nesu = Nasu-Wumeng [ywu], Nasu = Wuding-Luquan Yi [ywq], Gepu (Luquan) = Kophu = Gepo [ygp], Nisu = Southern Nisu [nsd], Nishu = Northern Nisu [yiv], Lope = Awu = Lope [yiu], Samu = Samatao [ysd], Sani = Sani [ysn], Azhe = Azhe [yiz], Axi [yix], Laluba = Lalo, Dongshanba [yik], Toloza = Tanglang = Toloza [ytl], Lavu = Lavu = La'u of Yongsheng = Talu [yta], Lolopo = Lolopo [ycl], Lipo = Lipo [lpo], Lisu [lis], Lahu = Lahu [lhu], Bisu [bzi], Hani = Hani [hni], Haoni = Honi [how], S.kong = Sangkong [sgk], Mondzi = Mondzi [NOCODE_Mondzi], Maang = Maang [NOCODE_Maang], Azha = Azha [aza], Zuoke = Zokhuo [yzk], Polo = Pholo [yip], Namuzi = Namuyi [nmy], Naxi = Naxi [nxq], Nusu = Nusu [nuf], Rouruo = Zauzou [zal], Kazhuo = Katso [kaf], Youle Jinuo [jiu], WB = Written Burmese, Achang [acn], Zaiwa [atb]},
 macro_area   = {Eurasia},
 sortname    = {Lama, Ziwo},
 src      = {evobib, hh, langsci}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Nuosu
Niesu
Nesu
Nasu
Gepu (Luquan) = Kophu
Nisu
Nishu
Lope = Awu
Samu
Sani
Azhe
Axi
Laluba = Lalo
  Dongshanba
  Toloza = Tanglang
  Lavu = Lavu = La'u of Yongsheng
  Lolopo
  Lipo
  Lisu
  Lahu
  Bisu
  Hani
  Haoni
  S.kong
  Mondzi
  Maang
  Azha
  Zuoke
  Polo
  Namuzi
  Naxi
  Nusu
  Rouruo
  Kazhuo
  Youle Jinuo
  WB = Written Burmese
   Achang
   Zaiwa