Sun, Hongkai 1991

Sun, Hongkai. 1991. ZangMianyu yuyin he cihui. Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe. 1436pp.

@book{148419,
 author   = {Sun, Hongkai},
 pages   = {1436},
 publisher = {Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe},
 title   = {ZangMianyu yuyin he cihui},
 year    = {1991},
 besttxt  = {ptxt\eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991.txt},
 cfn    = {eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991.pdf},
 fn     = {eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991_o.pdf, eurasia\sun_zang-mian-yuyin-cihui1991.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist;phonology},
 inlg    = {Mandarin [cmn]},
 lgcode   = {Written Tibetan = Tibetan-Central [bod], Lhasa Tibetan = Tibetan-Central [bod], Sde-dge Tibetan (Khams) [khg], Bla-brang Tibetan (Amdo) [adx], Zeku Tibetan (Amdo) [adx], Cuona Monpa (=Takpa) = Dzala [dzl], Motuo Monpa (= Tsangla) = Tshangla [tsj], Mawo Qiang = Qiang-Northern [cng], Taoping Qiang = Qiang-Southern [qxs], Taoba Pumi = Pumi-Northern [pmi], Jinghua Pumi = Western Pumi = Pumi-Southern [pmj], rGyarong (Suomo), Xixia (=Tangut) [txg], Ergong = Horpa [ero], Muya (=Minyak) = Muya [mvm], Queyu (Yajiang) = Queyu [qvy], Guiqiong = Guiqiong [gqi], Ersu [ers], Namuyi [nmy], Shixing [sxg], Xide Yi = Shengzha = Nuosu [iii], Dafang Yi = Nasu-Wusa [yig], Nanjian Yi = Lalo-Central [ywt], Nanhua Yi = Lolopo [ycl], Mile Yi = Axi [yix], Mojiang Yi = Nisu = Eshan-Xinping = E-Xin = Nisu-Northern [yiv], Lisu [lis], Lijiang Naxi [nxq], Yongning Naxi = Mosuo [nru], Caiyuan Hani = Biyue = Biyo [byo], Dazhai Hani = Hani [hni], Shuikui Hani = Haoni = Honi [how], Lahu [lhu], Jinuo, Dali Bai = Southern Bai [bfs], Jianchuai Bai = Central Bai [bca], Bijiang Bai = Northern Bai [bfc], Tujia, Written Burmese [mya], Achang [acn], Zaiwa (=Atsi) [atb], Langsu = Maru [mhx], Anong = Nung [nun], Nusu = Nusu [nuf], Nusu-Bijiang, Dulong = Trung [duu], Jingpo = Jingpho [kac], Deng-Geman = Kaman = Miju-Mishmi [mxj], Deng-Darang = Taraon = Digaro-Mishmi [mhu], Idu = Idu-Mishmi [clk], Adi-Lhoba = Bo Gaer = Bokar-Adi [NOCODE_Bokar], Sulong [suv]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - BOOK
AU - Sun, Hongkai
PY - 1991
DA - 1991//
TI - ZangMianyu yuyin he cihui
PB - Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe
ID - 148419
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="148419">
  <titleInfo>
    <title>ZangMianyu yuyin he cihui</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Hongkai</namePart>
    <namePart type="family">Sun</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1991</dateIssued>
    <publisher>Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe</publisher>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">148419</identifier>
</mods>
</modsCollection>