Michael Johnson 2002

Johnson, Michael. 2002. The reconstruction of labial stop + sonorant clusters in Proto-Far-Western Hmongic. Transactions of the Philological Society 100(1). 25-58.

@article{14245,
 author   = {Michael Johnson},
 journal  = {Transactions of the Philological Society},
 number   = {1},
 pages   = {25-58},
 title   = {The reconstruction of labial stop + sonorant clusters in Proto-Far-Western Hmongic},
 volume   = {100},
 year    = {2002},
 bestfn   = {eurasia\johnson_far-western-hmongic2002.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\johnson_far-western-hmongic2002_o.txt},
 cfn    = {eurasia\johnson_far-western-hmongic2002.pdf},
 delivered = {eurasia\johnson_far-western-hmongic2002.pdf},
 fn     = {eurasia\johnson_far-western-hmongic2002_o.pdf, eurasia\johnson_far-western-hmongic2002.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Wah, Caopu, Shimen = Miao-Large Flowery [hmd], Muping, Wuliping, Longhang, Yangliu, Fenshui, Weixin, Xuyong = Miao-Horned [hrm], CQDG, CQDY, Mong Ntsua, Hmong Daw, Luzhai, Xinfa, Chuilong, Heiyu, Dongdi, Dashanjiao, Babao, Pingshang, Zhucang, Zhijin = Miao-Horned [hrm]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Wah
  Caopu
   Shimen
   Muping
    Wuliping
     Longhang
      Yangliu
       Fenshui
        Weixin
         Xuyong
         CQDG
          CQDY
           Mong Ntsua
            Hmong Daw
             Luzhai
              Xinfa
               Chuilong
                Heiyu
                 Dongdi
                  Dashanjiao
                   Babao
                    Pingshang
                     Zhucang
                      Zhijin