Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng, Wangmu and Liu, Juhuang 1991

Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng, Wangmu and Liu, Juhuang. 1991. ZangMianyu shiwu zhong [Fifteen Tibeto-Burman Languages]. Beijing: Yanshan Chubanshe. 2+414pp.

@book{469243,
 address    = {Beijing},
 author     = {Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng, Wangmu and Liu, Juhuang},
 pages     = {2+414},
 publisher   = {Yanshan Chubanshe},
 title     = {ZangMianyu shiwu zhong},
 year      = {1991},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\dai_zangmianyu1991pages_o.txt},
 fn       = {eurasia\dai_zangmianyu1991pages.pdf, eurasia\dai_zangmianyu1991pages_o.pdf},
 hhtype     = {overview;wordlist;phonology},
 inlg      = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Achang [acn], Xiandao = Acang [acn], Bola-Kongjia village = Pela [bxd], Daofu-Chengguan = Horpa [ero], Dulong-Muliwang Village [duu], Langsu-Yunqian = Maru [mhx], Leqi-Zhongxin = Lashi [lsi], Lyusu-Muli, Muya-Shade district, Namuzi of Muli = Namuyi [nmy], Nusu-Bijiang-Miangu Township = Nusu [nuf], Queyu-Xiazhan = Queyu [qvy], Sgaw Karen-Delugong [ksw], Shixing-Lanman [sxg], Zhaba-Zatuo = Zhaba [zhb]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Fifteen Tibeto-Burman Languages},
 title_original = {藏缅语十五种}
}
TY - BOOK
AU - Dai, Qingxia
AU - Huang, Bufan
AU - Fu, Ailan
AU - Renzeng, Wangmu
AU - Liu, Juhuang
PY - 1991
DA - 1991//
TI - ZangMianyu shiwu zhong
PB - Yanshan Chubanshe
CY - Beijing
ID - 469243
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="469243">
  <titleInfo>
    <title>ZangMianyu shiwu zhong</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Qingxia</namePart>
    <namePart type="family">Dai</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Bufan</namePart>
    <namePart type="family">Huang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Ailan</namePart>
    <namePart type="family">Fu</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Wangmu</namePart>
    <namePart type="family">Renzeng</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Juhuang</namePart>
    <namePart type="family">Liu</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1991</dateIssued>
    <publisher>Yanshan Chubanshe</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Beijing</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">469243</identifier>
</mods>
</modsCollection>