Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng, Wangmu and Liu, Juhuang 1991

Dai, Qingxia, Bufan Huang, Ailan Fu, Wangmu Renzeng & Juhuang Liu. 1991. ZangMianyu shiwu zhong [Fifteen Tibeto-Burman Languages]. Beijing: Yanshan Chubanshe. 2+414pp.

@book{469243,
 address    = {Beijing},
 author     = {Dai, Qingxia and Huang, Bufan and Fu, Ailan and Renzeng, Wangmu and Liu, Juhuang},
 pages     = {2+414},
 publisher   = {Yanshan Chubanshe},
 title     = {ZangMianyu shiwu zhong},
 year      = {1991},
 citekeys    = {cldf4:hwphon_Daietal_Zangmianyu},
 fn       = {eurasia\dai_zangmianyu1991pages_o.pdf, eurasia\dai_zangmianyu1991pages.pdf},
 hhtype     = {overview;wordlist;phonology},
 inlg      = {Mandarin Chinese [cmn]},
 isreferencedby = {cldf4},
 lgcode     = {Achang [acn], Xiandao = Acang [acn], Bola-Kongjia village = Pela [bxd], Daofu-Chengguan = Horpa [ero], Dulong-Muliwang Village [duu], Langsu-Yunqian = Maru [mhx], Leqi-Zhongxin = Lashi [lsi], Lyusu-Muli = Lǚsū yǔ = Lizu [NOCODE_Lizu], Muya-Shade district, Namuzi of Muli = Namuyi [nmy], Nusu-Bijiang-Miangu Township = Nusu [nuf], Queyu-Xiazhan = Queyu [qvy], Sgaw Karen-Delugong [ksw], Shixing-Lanman [sxg], Zhaba-Zatuo = Zhaba [zhb]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {cldf, hh},
 title_english = {Fifteen Tibeto-Burman Languages},
 title_original = {藏缅语十五种}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Achang
Xiandao
Bola-Kongjia village
Daofu-Chengguan
Dulong-Muliwang Village
Langsu-Yunqian
Leqi-Zhongxin
Lyusu-Muli = Lǚsū yǔ
Muya-Shade district
  Namuzi of Muli
  Nusu-Bijiang-Miangu Township
  Queyu-Xiazhan
  Sgaw Karen-Delugong
  Shixing-Lanman
  Zhaba-Zatuo