na 1972

1972. Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức. 169pp.

@misc{71372,
 pages   = {169},
 title   = {Tập nói tiếng Việt, lớp một sắc-tộc (Loại sách phổ thông dành riêng cho các sắc-tộc) sách hưởng dẫn giáo chức},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Vietnamese [vie]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15190},
 src    = {sil16},
 subject  = {Language instruction [Zlxb], Teacher's guides [Ztgd]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vietnamese