Yin, Wèibīn 2016

Yin, Wèibīn. 2016. Nàmùzīyǔ yǔfǎ biāozhù wénběn [Grammar of Namuzi with Annotated Texts]. Peking: Shèhuì kēxué wénxiàn chūbǎnshè. 8+2+2+272pp.

@book{578798,
 address    = {Peking},
 author     = {Yin, Wèibīn},
 pages     = {8+2+2+272},
 publisher   = {Shèhuì kēxué wénxiàn chūbǎnshè},
 title     = {Nàmùzīyǔ yǔfǎ biāozhù wénběn},
 year      = {2016},
 hhtype     = {grammar_sketch;text},
 inlg      = {Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Namuyi [nmy]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Grammar of Namuzi with Annotated Texts},
 title_original = {納木茲語語法標註文本}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Namuyi