Fei Jia and Sun Li 1993

Fei Jia and Sun Li. 1993. Nánjīng fāngyán zhì [A Description of the Nanjing Dialect]. Nanjing: Nanjing chubanshe.

@book{573083,
 address    = {Nanjing},
 author     = {Fei Jia and Sun Li},
 publisher   = {Nanjing chubanshe},
 title     = {Nánjīng fāngyán zhì},
 year      = {1993},
 hhtype     = {grammar_sketch},
 inlg      = {Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Nanjing = Chinese Mandarin [cmn]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A Description of the Nanjing Dialect},
 title_original = {南京方言志}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Nanjing