{Zhongguo kexue yuan} 1963

{Zhongguo kexue yuan}. 1963. Yúnnán shěng hónghé hāní zú yízú zìzhìzhōu jīnpíng xiàn kǔ cōng rén shèhuì jīngjì diàochá zhī. Beijing: Zhongguo kexue yuan minzu yanjiu suo. 70pp.

@book{553721,
 address    = {Beijing},
 author     = {{Zhongguo kexue yuan}},
 pages     = {70},
 publisher   = {Zhongguo kexue yuan minzu yanjiu suo},
 title     = {Yúnnán shěng hónghé hāní zú yízú zìzhìzhōu jīnpíng xiàn kǔ cōng rén shèhuì jīngjì diàochá zhī},
 year      = {1963},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\zhongguo_chaman1963_o.txt},
 fn       = {eurasia\zhongguo_chaman1963_o.pdf, eurasia\zhongguo_chaman1963.pdf},
 hhtype     = {ethnographic},
 inlg      = {Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Chaman = Mang [zng]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_original = {云南省红河哈尼族彝族自治州金平县 苦聪人社会经济调查之}
}
TY - BOOK
AU - Zhongguo kexue yuan
PY - 1963
DA - 1963//
TI - Yúnnán shěng hónghé hāní zú yízú zìzhìzhōu jīnpíng xiàn kǔ cōng rén shèhuì jīngjì diàochá zhī
PB - Zhongguo kexue yuan minzu yanjiu suo
CY - Beijing
ID - 553721
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="553721">
  <titleInfo>
    <title>Yúnnán shěng hónghé hāní zú yízú zìzhìzhōu jīnpíng xiàn kǔ cōng rén shèhuì jīngjì diàochá zhī</title>
  </titleInfo>
  <name>
    <namePart>Zhongguo kexue yuan</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1963</dateIssued>
    <publisher>Zhongguo kexue yuan minzu yanjiu suo</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Beijing</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">553721</identifier>
</mods>
</modsCollection>