Maofan Wei 2014

Maofan Wei. 2014. Xià'ào zhuàng yǔ cānkǎo yǔfǎ [A reference grammar of Xia'ao Zhuang]. Nanning: Guangxi renmin chubanshe. 310pp.

@book{552879,
 address    = {Nanning},
 author     = {Maofan Wei},
 pages     = {310},
 publisher   = {Guangxi renmin chubanshe},
 title     = {Xià'ào zhuàng yǔ cānkǎo yǔfǎ},
 year      = {2014},
 hhtype     = {grammar},
 inlg      = {Chinese Mandarian [cmn]},
 lgcode     = {Xià'ào zhuàng = Du'an Zhuang = Zhuang, Central Hongshuihe [zch]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A reference grammar of Xia'ao Zhuang},
 title_original = {下坳壮语参考语法}
}
TY - BOOK
AU - Wei, Maofan
PY - 2014
DA - 2014//
TI - Xià’ào zhuàng yǔ cānkǎo yǔfǎ
PB - Guangxi renmin chubanshe
CY - Nanning
ID - 552879
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="552879">
  <titleInfo>
    <title>Xià’ào zhuàng yǔ cānkǎo yǔfǎ</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Maofan</namePart>
    <namePart type="family">Wei</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2014</dateIssued>
    <publisher>Guangxi renmin chubanshe</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Nanning</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">552879</identifier>
</mods>
</modsCollection>