Gang, Mu Cheng 2014

Gang, Mu Cheng. 2014. Guangnan fangyan yanjiu. Kunming: Yunnan taxue chubanshe. 189pp.

@book{548903,
 address    = {Kunming},
 author     = {Gang, Mu Cheng},
 pages     = {189},
 publisher   = {Yunnan taxue chubanshe},
 title     = {Guangnan fangyan yanjiu},
 year      = {2014},
 bestfn     = {eurasia\gang_guangnan2014v2_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\gang_guangnan2014v2_o.txt},
 cfn      = {eurasia\gang_guangnan2014_o.pdf},
 delivered   = {eurasia\gang_guangnan2014_o.pdf},
 fn       = {eurasia\gang_guangnan2014.pdf, eurasia\gang_guangnan2014_o.pdf, eurasia\gang_guangnan2014v2_o.pdf, eurasia\gang_guangnan2014v3_o.pdf},
 hhtype     = {grammar},
 inlg      = {Chinese Mandarin [cmn]},
 lgcode     = {Guangnan = SW Mandarin of the Central Yunnan type = Chinese Mandarin [cmn]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_original = {廣南方言研究}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Guangnan = SW Mandarin of the Central Yunnan type