Esteve Valls Alecha and Manuel González González 2016

Alecha, Esteve Valls & Manuel González González. 2016. Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega [Linguistic variation and distance in the Romania Antiqua: A dialectometric contribution to the debate about the degree of individuality of the Galician language]. Estudos de lingüística galega 8. 229-246.

@article{546899,
 author    = {Esteve Valls Alecha and Manuel González González},
 journal    = {Estudos de lingüística galega},
 pages     = {229-246},
 title     = {Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega},
 volume    = {8},
 year     = {2016},
 bestfn    = {eurasia\valls-gonzalez_galega2016.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\valls-gonzalez_galega2016.txt},
 cfn      = {eurasia\valls-gonzalez_galega2016.pdf},
 delivered   = {eurasia\valls-gonzalez_galega2016.pdf},
 fn      = {eurasia\valls-gonzalez_galega2016.pdf},
 hhtype    = {overview;comparative},
 inlg     = {Galician [glg]},
 lgcode    = {Galician [glg], Portuguese [por], Spanish [spa]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Linguistic variation and distance in the Romania Antiqua: A dialectometric contribution to the debate about the degree of individuality of the Galician language}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Galician
Portuguese
Spanish