Lê Anh Hiên 1973

Hiên, Lê Anh. 1973. Tim hiêu y nghia va cach dung cua tư `­dên' hoăc `tơi' theo sau ­dông tư [On the meaning and use of `­dên' and `tơi' after verbs]. NN 1973(1). 44-48.

@article{50773,
 author    = {Lê Anh Hiên},
 journal    = {NN},
 number    = {1},
 pages     = {44-48},
 title     = {Tim hiêu y nghia va cach dung cua tư `­dên' hoăc `tơi' theo sau ­dông tư},
 volume    = {1973},
 year     = {1973},
 inlg     = {vie},
 lgcode    = {Vietnamese [vie]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {sala},
 title_english = {On the meaning and use of `­dên' and `tơi' after verbs}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vietnamese