Hoang Thi Châu 1964-1965

Châu, Hoang Thi. 1964-1965. Môi liên hê vê nhuôn gôc cô ­dai ơ ­Dông Nam A qua môt vai tên sông [The relevance of some names of rivers to ancient origins in the Far East]. Thông bao khoa hoc ngư văn 2. 94-106.

@article{18090,
 author    = {Hoang Thi Châu},
 journal    = {Thông bao khoa hoc ngư văn},
 pages     = {94-106},
 title     = {Môi liên hê vê nhuôn gôc cô ­dai ơ ­Dông Nam A qua môt vai tên sông},
 volume    = {2},
 year     = {1964-1965},
 inlg     = {vie},
 keywords   = {Southeast Asian languages: Names of rivers; Vietnamese: Ethnoling; Vietnamese: Etym},
 lgcode    = {Vietnamese [vie]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {sala},
 title_english = {The relevance of some names of rivers to ancient origins in the Far East}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vietnamese