Donald L. Stilo 1981

Stilo, Donald L. 1981. The Tati Language Group in the Sociolinguistic Context of Northwestern Iran and Transcaucasia. Iranian Studies 14(3/4). 137-187.

@article{160604,
 author   = {Donald L. Stilo},
 journal  = {Iranian Studies},
 number   = {3/4},
 pages   = {137-187},
 title   = {The Tati Language Group in the Sociolinguistic Context of Northwestern Iran and Transcaucasia},
 volume   = {14},
 year    = {1981},
 bestfn   = {eurasia\stilo_tati1981_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\stilo_tati1981_o.txt},
 cfn    = {eurasia\stilo_tati1981.pdf},
 delivered = {eurasia\stilo_tati1981.pdf},
 fn     = {eurasia\stilo_tati1981.pdf, eurasia\stilo_tati1981_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;minimal},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Vafsi, Vidari, Eshtehardi = Eshtehardi [esh], Takestani = Takestani [tks], Esfarvarini = Takestani [tks], Kalasi, Alviri, Chali, Dikini = Maraghei [vmh], Kabatei = Kabatei [xkp], Shali = Shahrudi = Shahrudi [shm], S. Talyshi, Harzani [hrz], Razajerdi [rat], Rudbari = Rudbari [rdb], Gozarkhani, Gilaki [glk], Baluchi},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vafsi
  Vidari
   Eshtehardi
   Takestani
   Esfarvarini
   Kalasi
    Alviri
     Chali
      Dikini
      Kabatei
      Shali = Shahrudi
      S. Talyshi
       Harzani
       Razajerdi
       Rudbari
       Gozarkhani
        Gilaki
        Baluchi