Chính Nhìm, Diêu and Donaldson, Jean 1970

Chính Nhìm, Diêu & Jean Donaldson. 1970. Păp san khhãm pák tãy-Keo Eng = Ngũ-vụng Thái-Viêt-Anh = Tai-Vietnamese-English vocabulary. (Tu sách ngôn-ngũ dân-tộc thiêu-sô Viêt-Nam, 4.) Saigon: Bo Giáo-Dục Xuât-Bǎn. xvii+476pp.

@book{147564,
 address  = {Saigon},
 author   = {Chính Nhìm, Diêu and Donaldson, Jean},
 pages   = {xvii+476},
 publisher = {Bo Giáo-Dục Xuât-Bǎn},
 series   = {Tu sách ngôn-ngũ dân-tộc thiêu-sô Viêt-Nam},
 title   = {Păp san khhãm pák tãy-Keo Eng = Ngũ-vụng Thái-Viêt-Anh = Tai-Vietnamese-English vocabulary},
 volume   = {4},
 year    = {1970},
 bestfn   = {eurasia\donaldson_tai-vocabulary1970_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\donaldson_tai-vocabulary1970_o.txt},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 fn     = {eurasia\donaldson_tai-vocabulary1970.pdf, eurasia\donaldson_tai-vocabulary1970_o.pdf},
 hhtype   = {dictionary},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Tai Dón [twh]},
 macro_area = {Eurasia},
 oclc    = {12012229},
 sil_id   = {10555},
 src    = {hh, sil16},
 subject  = {Dictionaries and vocabularies [DAV]}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Tai Dón