na 1971

1971. Rang tơlơi hơdip, tơlơi hrăm ƀuh, tơlơi luă gŭ; anih phŭn: Hơdrôm hra nai pơtô (Môn học bàng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đức-dục; lớp vỡ-lòng: Phần chỉ nam). 152pp.

@misc{91887,
 pages   = {152},
 title   = {Rang tơlơi hơdip, tơlơi hrăm ƀuh, tơlơi luă gŭ; anih phŭn: Hơdrôm hra nai pơtô (Môn học bàng bảng treo vệ-sinh, khoa-học và đức-dục; lớp vỡ-lòng: Phần chỉ nam)},
 year    = {1971},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 lgcode   = {Jarai [jra]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15109},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd], Wall charts [Zwch]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Jarai