Raoul Zamponi 2004

Raoul Zamponi. 2004. Fragments of Waikuri (Baja California). Anthropological Linguistics 46. 156-193.

@article{89092,
 author       = {Raoul Zamponi},
 journal      = {Anthropological Linguistics},
 number       = {2},
 pages       = {156-193},
 title       = {Fragments of Waikuri (Baja California)},
 volume       = {46},
 year        = {2004},
 bestfn       = {north_america\zamponi_waikuri2004v2_o.pdf},
 besttxt      = {ptxt2\north_america\zamponi_waikuri2004v2.txt},
 cfn        = {north_america\zamponi_waikuri2004v2.pdf},
 delivered     = {north_america\zamponi_waikuri2004v2.pdf},
 fn         = {north_america\zamponi_waikuri2004.pdf, north_america\zamponi_waikuri2004v2.pdf, north_america\zamponi_waikuri2004v2_o.pdf},
 guldemann_location = {TG},
 hhtype       = {grammar_sketch},
 inlg        = {English [eng]},
 lgcode       = {Guaicurian [NOCODE_Guaicurian]},
 macro_area     = {North America},
 src        = {guldemann, hh, zurich},
 zurichcode     = {Waikuri [0]}
}