na 1972

1972. Grap gròng pràn jơwa, Pơnuai khua hok, Ngä pơnuai siàm: Adü mơgru chơmrờp (Môn học bằng bảng treo vê-sinh, khoa-học và đức-duc, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ nam). 137pp.

@misc{87800,
 pages   = {137},
 title   = {Grap gròng pràn jơwa, Pơnuai khua hok, Ngä pơnuai siàm: Adü mơgru chơmrờp (Môn học bằng bảng treo vê-sinh, khoa-học và đức-duc, lớp vỡ-lòng: Phần chỉ nam)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15088},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd], Wall charts [Zwch]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru