Sun, Tianshin Jackson 2003

Sun, Tianshin Jackson. 2003. Phonological Profile of Zhongu: A New Tibetan Dialect of Northern Sichuan. Language and Linguistics 4. 769-836.

@article{81977,
 author   = {Sun, Tianshin Jackson},
 journal  = {Language and Linguistics},
 number   = {4},
 pages   = {769-836},
 title   = {Phonological Profile of Zhongu: A New Tibetan Dialect of Northern Sichuan},
 volume   = {4},
 year    = {2003},
 besttxt  = {ptxt\eurasia\sun_zhongu2003.txt},
 cfn    = {eurasia\sun_zhongu2003.pdf},
 delivered = {eurasia\sun_zhongu2003.pdf},
 fn     = {eurasia\sun_zhongu2003_o.pdf, eurasia\sun_zhongu2003.pdf},
 hhtype   = {phonology;wordlist},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Zhongu [NOCODE_Zhongu]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {gj, hh}
}