na 2007

2007. Sà̧à̧ Màkéé: káàtà tá tɔ̀hí. 56pp.

@misc{72915,
 pages   = {56},
 title   = {Sà̧à̧ Màkéé: káàtà tá tɔ̀hí},
 year    = {2007},
 country  = {Cameroon [CM]},
 lgcode   = {Vute [vut]},
 macro_area = {Africa},
 sil_id   = {49502},
 src    = {sil16},
 subject  = {AIDS and HIV [Zhiv]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Vute