Wang, Dehe 2010

Wang, Dehe. 2010. Ěrsū zàngzú wénhuà yánjiū [Study of Ersu Tibetan culture]. Chéngdū: Sìchuān University Press.

@book{649488,
 address    = {Chéngdū},
 author     = {Wang, Dehe},
 publisher   = {Sìchuān University Press},
 title     = {Ěrsū zàngzú wénhuà yánjiū},
 year      = {2010},
 hhtype     = {ethnographic},
 inlg      = {Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Ersu [ers]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Study of Ersu Tibetan culture},
 title_original = {尔苏藏族文化研究}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Ersu