na 1972

1972. Kâo pơphŭn hrăm hră, anih phŭn: Hơdrôm-hră nai pơtô (Em học vần, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). 206pp.

@misc{61580,
 pages   = {206},
 title   = {Kâo pơphŭn hrăm hră, anih phŭn: Hơdrôm-hră nai pơtô (Em học vần, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Dutch [nld]},
 lgcode   = {Jarai [jra]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {23757},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Jarai