Jirananthanaporn, Supatra 1993

Jirananthanaporn, Supatra. 1993. P̣hūmiṣ̄ās̄tr̒ p̣hās̄ʹā chnk lùm n̂xy nı cạngh̄wạd ǹān: Kār ṣ̄ụks̄ʹā doy chı̂ ṣ̄ạphth̒ krṇī t̄hìn pịr læa t̄hìn mạl [Lexical geography of minority languages in Nan province: Pray and Mal dialects]. Naruesuan University dissertation. (320pp.)

@phdthesis{587811,
 author     = {Jirananthanaporn, Supatra},
 pages     = {320},
 school     = {Naruesuan University},
 title     = {P̣hūmiṣ̄ās̄tr̒ p̣hās̄ʹā chnk lùm n̂xy nı cạngh̄wạd ǹān: Kār ṣ̄ụks̄ʹā doy chı̂ ṣ̄ạphth̒ krṇī t̄hìn pịr læa t̄hìn mạl},
 year      = {1993},
 bestfn     = {eurasia\jirananthanaporn_pray-mal1993_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\jirananthanaporn_pray-mal1993_o.txt},
 fn       = {eurasia\jirananthanaporn_pray-mal1993_o.pdf, eurasia\jirananthanaporn_pray-mal1993.pdf},
 hhtype     = {wordlist},
 inlg      = {Thai [tha]},
 lgcode     = {Pray = Prai [prt], Mal},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Lexical geography of minority languages in Nan province: Pray and Mal dialects},
 title_original = {ภูมิศาสตร์ภาษาชนกลุ่มน้อยในจังหวัดน่าน: การศึกษาโดยใช้ศัพท์กรณีถิ่นไปรและถิ่นมัล}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Pray
Mal