Wuxi Zheng 2010

Zheng, Wuxi. 2010. Lóngxī qiāng yǔ gàikuàng [An overview of Longxi Qiang]. Minzu Yuwen 2010(4). 69-81.

@article{578898,
 author     = {Wuxi Zheng},
 journal    = {Minzu Yuwen},
 number     = {4},
 pages     = {69-81},
 title     = {Lóngxī qiāng yǔ gàikuàng},
 volume     = {2010},
 year      = {2010},
 bestfn     = {eurasia\zheng_longxi-qiang2010_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt\eurasia\zheng_longxi-qiang2010.txt},
 cfn      = {eurasia\zheng_longxi-qiang2010.pdf},
 fn       = {eurasia\zheng_longxi-qiang2010.pdf, eurasia\zheng_longxi-qiang2010_o.pdf},
 hhtype     = {grammar_sketch},
 inlg      = {Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Longxi Qiang = Qiang-Southern [qxs]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {An overview of Longxi Qiang},
 title_original = {龙溪羌语概况}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Longxi Qiang