Paulsen, Kjell Arthur 1971

Paulsen, Kjell Arthur. 1971. Litt om det norske språket i Sør-Varanger tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varanger-dialekten. University of Oslo MA thesis.

@mastersthesis{575921,
 author   = {Paulsen, Kjell Arthur},
 school   = {University of Oslo},
 title   = {Litt om det norske språket i Sør-Varanger tidligere og i dag. Kort oversikt over lydverk og formverk i Sør-Varanger-dialekten},
 year    = {1971},
 hhtype   = {grammar_sketch},
 inlg    = {Norwegian [nor]},
 lgcode   = {Sør-Varanger = Norwegian [nor]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Sør-Varanger