Altendorf, Ulrike and Watt, Dominic 2004

Altendorf, Ulrike and Watt, Dominic. 2004. The dialects in the South of England: phonology. In Kortmann, Bernd and Schneider, Edgar W (eds.), A handbook of varieties of English 1: Phonology, 178-203. Berlin: Mouton.

@incollection{563645,
 address  = {Berlin},
 author   = {Altendorf, Ulrike and Watt, Dominic},
 booktitle = {A handbook of varieties of English 1: Phonology},
 editor   = {Kortmann, Bernd and Schneider, Edgar W},
 pages   = {178-203},
 publisher = {Mouton},
 title   = {The dialects in the South of England: phonology},
 year    = {2004},
 besttxt  = {ptxt\eurasia\altendorf-watt_south-england-phonology2004_s.txt},
 cfn    = {eurasia\altendorf-watt_south-england-phonology2004_s.pdf},
 fn     = {eurasia\kortmann_varieties-english2004.pdf, eurasia\kortmann_phonology2004.pdf, eurasia\altendorf-watt_south-england-phonology2004_s.pdf, eurasia\altendorf-watt_south-england-phonology2004_o.pdf},
 hhtype   = {phonology},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {South of England = English [eng]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh, ludger-paschen-germanic}
}