Mikhail N. Saenko 2015

Mikhail N. Saenko. 2015. Istoriya Dalmatinskogo i Balkano-Romanskix Jazykov s Točki Zreniya Lexikostatistiki. Journal of Language Relationship 13. 371-382.

@article{551869,
 author   = {Mikhail N. Saenko},
 journal  = {Journal of Language Relationship},
 pages   = {371-382},
 title   = {Istoriya Dalmatinskogo i Balkano-Romanskix Jazykov s Točki Zreniya Lexikostatistiki},
 volume   = {13},
 year    = {2015},
 bestfn   = {eurasia\saenko_balkano-romanskix2015.pdf},
 besttxt  = {ptxt\eurasia\saenko_balkano-romanskix2015.txt},
 cfn    = {eurasia\saenko_balkano-romanskix2015.pdf},
 delivered = {eurasia\saenko_balkano-romanskix2015.pdf},
 fn     = {eurasia\saenko_balkano-romanskix2015.pdf, eurasia\saenko_balkano-romanskix2015_o.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative},
 inlg    = {Russian [rus]},
 lgcode   = {Aromanian [rup], Megleno Romanian [ruq], Istro Romanian [ruo], Romanian [ron]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Aromanian
Megleno Romanian
Istro Romanian
Romanian