Almqvist, Carl Jonas Love 1840

Almqvist, Carl Jonas Love. 1840. Svensk Språklära. 3rd edn. Stockholm: M. Wirsell. 501pp.

@book{546933,
 address  = {Stockholm},
 author   = {Almqvist, Carl Jonas Love},
 edition  = {3},
 pages   = {501},
 publisher = {M. Wirsell},
 title   = {Svensk Språklära},
 year    = {1840},
 bestfn   = {eurasia\almqvist_svensk1840_o.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\almqvist_svensk1840_o.txt},
 fn     = {eurasia\almqvist_svensk1840_o.pdf, eurasia\almqvist_svensk1840.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist},
 inlg    = {Swedish [swe]},
 lgcode   = {Svenska = Swedish [swe], Dal-språket, Skånespråket, Parallellism emellan Bornholmska och Skånska dialekterna, Jämtlands-språket, Ångermanlands-språket, Vestgöta-språket, Smålands-språket, Östgöta-språket, Vermlands-språket, Helsinge-språket, Gottlands-språket = en tämligen stor ord-lista från Gotland förutgången af en kortfattad grammatisk inledning jämte ett litet språkprof. Dessa uppgifter härröra från C. SÄVE ; men enligt dennes egen uppgift (i bref till brodern P. A. SÄVE) innehålla de så många grofva fel beroende på ALMQVISTS uraktlåtenhet af att låta korrektur läsas af någon med dialekten förtrogen person att C. SÄVE ämnade offentligen protestera mot att få gälla såsom auktoritet för uppgifterna = Archaic Gutnish [NOCODE_Archaic-Gutnish]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Svenska
Dal-språket
  Skånespråket
   Parallellism emellan Bornholmska och Skånska dialekterna
    Jämtlands-språket
     Ångermanlands-språket
      Vestgöta-språket
       Smålands-språket
        Östgöta-språket
         Vermlands-språket
          Helsinge-språket
           Gottlands-språket = en tämligen stor ord-lista från Gotland förutgången af en kortfattad grammatisk inledning jämte ett litet språkprof. Dessa uppgifter härröra från C. SÄVE ; men enligt dennes egen uppgift (i bref till brodern P. A. SÄVE) innehålla de så många grofva fel beroende på ALMQVISTS uraktlåtenhet af att låta korrektur läsas af någon med dialekten förtrogen person att C. SÄVE ämnade offentligen protestera mot att få gälla såsom auktoritet för uppgifterna