Almqvist, Carl Jonas Love 1840

Almqvist, Carl Jonas Love. 1840. Svensk Språklära. Stockholm: M. Wirsell. 501pp.

@book{546933,
 address  = {Stockholm},
 author   = {Almqvist, Carl Jonas Love},
 edition  = {3},
 pages   = {501},
 publisher = {M. Wirsell},
 title   = {Svensk Språklära},
 year    = {1840},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\almqvist_svensk1840.txt},
 fn     = {eurasia\almqvist_svensk1840.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist},
 inlg    = {Swedish [swe]},
 lgcode   = {Svenska = Swedish [swe], Dal-språket, Skånespråket, Parallellism emellan Bornholmska och Skånska dialekterna, Jämtlands-språket, Ångermanlands-språket, Vestgöta-språket, Smålands-språket, Östgöta-språket, Vermlands-språket, Helsinge-språket, Gottlands-språket = en tämligen stor ord-lista från Gotland förutgången af en kortfattad grammatisk inledning jämte ett litet språkprof. Dessa uppgifter härröra från C. SÄVE ; men enligt dennes egen uppgift (i bref till brodern P. A. SÄVE) innehålla de så många grofva fel beroende på ALMQVISTS uraktlåtenhet af att låta korrektur läsas af någon med dialekten förtrogen person att C. SÄVE ämnade offentligen protestera mot att få gälla såsom auktoritet för uppgifterna = Archaic Gutnish [NOCODE_Archaic-Gutnish]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - BOOK
AU - Almqvist, Carl Jonas Love
PY - 1840
DA - 1840//
TI - Svensk Språklära
ET - 3
PB - M. Wirsell
CY - Stockholm
ID - 546933
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="546933">
  <titleInfo>
    <title>Svensk Språklära</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Carl</namePart>
    <namePart type="given">Jonas</namePart>
    <namePart type="given">Love</namePart>
    <namePart type="family">Almqvist</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1840</dateIssued>
    <publisher>M. Wirsell</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Stockholm</placeTerm>
    </place>
    <edition>3</edition>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">546933</identifier>
</mods>
</modsCollection>