ISO 639-3 Registration Authority 2009

ISO 639-3 Registration Authority. 2009. Change Request Number 2009-068: adopted merge [mst], adopted merge [myt], adopted update [mry], adopted update [mry] (2010-01-18). Dallas: SIL International.

@misc{500288,
 address   = {Dallas},
 author    = {ISO 639-3 Registration Authority},
 howpublished = {https://iso639-3.sil.org/request/2009-068},
 number    = {2009-068},
 publisher  = {SIL International},
 title    = {Change Request Number 2009-068: adopted merge [mst], adopted merge [myt], adopted update [mry], adopted update [mry] (2010-01-18)},
 url     = {https://iso639-3.sil.org/sites/iso639-3/files/change_requests/2009/2009-068.pdf},
 year     = {2009},
 hhtype    = {overview},
 lgcode    = {Mandaya [mry], Mandaya [mry], Cataelano Mandaya [mst], Sangab Mandaya [myt]},
 macro_area  = {Papunesia},
 src     = {iso6393}
}
TY - STD
AU - 639-3 Registration Authority, I. S. O.
PY - 2009
DA - 2009//
TI - Change Request Number 2009-068: adopted merge [mst], adopted merge [myt], adopted update [mry], adopted update [mry] (2010-01-18)
PB - SIL International
CY - Dallas
UR - https://iso639-3.sil.org/request/2009-068
UR - https://iso639-3.sil.org/sites/iso639-3/files/change_requests/2009/2009-068.pdf
ID - 500288
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="500288">
  <titleInfo>
    <title>Change Request Number 2009-068</title>
    <subTitle>adopted merge [mst], adopted merge [myt], adopted update [mry], adopted update [mry] (2010-01-18)</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">I</namePart>
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="given">O</namePart>
    <namePart type="family">639-3 Registration Authority</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2009</dateIssued>
    <publisher>SIL International</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Dallas</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">500288</identifier>
  <location>
    <url>https://iso639-3.sil.org/request/2009-068</url>
    <url>https://iso639-3.sil.org/sites/iso639-3/files/change_requests/2009/2009-068.pdf</url>
  </location>
</mods>
</modsCollection>