Yin, Weibin 2007

Yin, Weibin. 2007. Yelong lawurongyu yanjiu \zh{业隆拉坞荣语研究}. Beijing: Minzu chubanshe.

@book{473016,
 address  = {Beijing},
 author   = {Yin, Weibin},
 publisher = {Minzu chubanshe},
 title   = {Yelong lawurongyu yanjiu \zh{业隆拉坞荣语研究}},
 year    = {2007},
 lgcode   = {'Jorogs = Khroskyabs [jiq]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {gj}
}
TY - BOOK
AU - Yin, Weibin
PY - 2007
DA - 2007//
TI - Yelong lawurongyu yanjiu \zh业隆拉坞荣语研究
PB - Minzu chubanshe
CY - Beijing
ID - 473016
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="473016">
  <titleInfo>
    <title>Yelong lawurongyu yanjiu \zh业隆拉坞荣语研究</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Weibin</namePart>
    <namePart type="family">Yin</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
    <publisher>Minzu chubanshe</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Beijing</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">473016</identifier>
</mods>
</modsCollection>