Alexandra Vydrina and Valentin Vydrin 2014

Vydrina, Alexandra & Valentin Vydrin. 2014. Predvaritel'nye nabroski k dialektologii Kakabe. In Vydrin, Valentin and Kuznetsova, Natalia (eds.), Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki: Èkspeditionnye ètyudy v čest' Eleny Vsevolodny Perexvalskoj, 227-251. St Peterburg: Nestor-Istoria.

@incollection{467606,
 address  = {St Peterburg},
 author   = {Alexandra Vydrina and Valentin Vydrin},
 booktitle = {Ot Bikina do Bambalyumy, iz Varyag v Greki: Èkspeditionnye ètyudy v čest' Eleny Vsevolodny Perexvalskoj},
 editor   = {Vydrin, Valentin and Kuznetsova, Natalia},
 pages   = {227-251},
 publisher = {Nestor-Istoria},
 title   = {Predvaritel'nye nabroski k dialektologii Kakabe},
 year    = {2014},
 bestfn   = {africa\vydrina-vydrin_kakabe2014.pdf},
 besttxt  = {ptxt2\africa\vydrina-vydrin_kakabe2014_o.txt},
 fn     = {africa\vydrin_perexvalskoj2014.pdf, africa\vydrina-vydrin_kakabe2014_o.pdf, africa\vydrina-vydrin_kakabe2014.pdf},
 hhtype   = {overview;comparative;wordlist},
 inlg    = {Russian [rus]},
 lgcode   = {Mogofin = Mixifore [mfg], Nasurulaj, Sandžoja, Kuru-Maninka = Kakabe, Sokotoro, Vurekaba = Kakabe, Maninka},
 macro_area = {Africa},
 src    = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Mogofin
Nasurulaj
  Sandžoja
   Kuru-Maninka = Kakabe
    Sokotoro
     Vurekaba = Kakabe
      Maninka