James J. Bauman 1975

Bauman, James J. 1975. Pronouns and pronominal morphology in Tibeto-Burman. University of California at Berkeley dissertation. (xx+319pp.)

@phdthesis{38502,
 author     = {James J. Bauman},
 pages     = {xx+319},
 school     = {University of California at Berkeley},
 title     = {Pronouns and pronominal morphology in Tibeto-Burman},
 year      = {1975},
 bestfn     = {eurasia\bauman_tibeto-burman1975_o.pdf},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\bauman_tibeto-burman1975_o.txt},
 citekeys    = {langsci295:bauman75},
 fn       = {eurasia\bauman_tibeto-burman1975_o.pdf, eurasia\bauman_tibeto-burman1975.pdf},
 hhtype     = {overview;comparative},
 inlg      = {English [eng]},
 isreferencedby = {langsci295},
 keywords    = {Tibeto-Burman: Morph; Tibeto-Burman: Pronouns},
 lgcode     = {Somang = Situ [tzi]},
 macro_area   = {Eurasia},
 oclc      = {29487557},
 src      = {gj, hh, langsci, lapolla-tibeto-burman, sala}
}