Blench, Roger M. 2010

Blench, Roger M. 2010. The Momo and 'Western Momo' languages: Branches of grassfields. Unpublished Manuscript. 22pp.

@misc{33956,
 author    = {Blench, Roger M.},
 howpublished = {Unpublished Manuscript},
 pages    = {22},
 title    = {The Momo and 'Western Momo' languages: Branches of grassfields},
 year     = {2010},
 bestfn    = {africa\blench_momo-western-momo2010.pdf},
 besttxt   = {ptxt2\africa\blench_momo-western-momo2010_o.txt},
 cfn     = {africa\blench_momo-western-momo2010.pdf},
 delivered  = {africa\blench_momo-western-momo2010.pdf},
 fn      = {africa\blench_momo-western-momo2010.pdf, africa\blench_momo-western-momo2010_o.pdf},
 hhtype    = {overview;comparative;wordlist},
 inlg     = {English [eng]},
 lgcode    = {Ngoshie [nsh], Basa = Ngwo [ngn], Konda = Ngwo [ngn], Ngwo = Ngwo [ngn], Moghamo [mgo], Ngamambu [nbv], Meta' [mgo], Mundani [mnf], Amasi = Ngwo [ngn], Ngie = Ngie [ngj], Mengum = Ngie [ngj], Njen [njj], Balo = Balo [bqo], Alunfa = Balo [bqo], Osatu [ost], Manta [myg], Bantakpa = Manta [myg], Tanka = Manta [myg], Menka [mea], Atong [ato], Busam [bxs], Ambele [ael]},
 macro_area  = {Africa},
 src     = {hh}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Ngoshie
Basa
Konda
Ngwo
Moghamo
Ngamambu
Meta'
Mundani
Amasi
Ngie
Mengum
Njen
Balo
Alunfa
Osatu
Manta
Bantakpa
Tanka
Menka
Atong
Busam
Ambele