Lù, Shàozūn 2001

Lù, Shàozūn. 2001. Pŭmĭyŭ fāngyán yánjiū [A dialectal study of the Pŭmĭ language]. Beijing: Mínzú Chūbănshè. 3+4+607pp.

@book{324317,
 address    = {Beijing},
 author     = {Lù, Shàozūn},
 pages     = {3+4+607},
 publisher   = {Mínzú Chūbănshè},
 title     = {Pŭmĭyŭ fāngyán yánjiū},
 year      = {2001},
 hhtype     = {overview;comparative;phonology},
 inlg      = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode     = {Taoba = Pumi-Northern [pmi], Qīnghuā = Western Pumi = Pumi-Southern [pmj], Lǔdiān (Yùlóng-Yunnan), Xīnyíngpán (central Nínglàng-Yunnan) = Central Pumi, Tuōqī (northern Nínglàng-Yunnan) = Northern Pumi = Pumi-Northern [pmi], Zuŏsuŏ (Yányuán-Sichuan) = Northern Pumi = Pumi-Northern [pmi], Sānyǎnlóng (Jiǔlóng-Sichuan) = Northern Pumi = Pumi-Northern [pmi]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {A dialectal study of the Pŭmĭ language},
 title_original = {普米语方言硏究}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Taoba
Qīnghuā = Western Pumi
Lǔdiān (Yùlóng-Yunnan)
  Xīnyíngpán (central Nínglàng-Yunnan) = Central Pumi
   Tuōqī (northern Nínglàng-Yunnan) = Northern Pumi
   Zuŏsuŏ (Yányuán-Sichuan) = Northern Pumi
   Sānyǎnlóng (Jiǔlóng-Sichuan) = Northern Pumi