Yŭn Wèibīn 2007

Yŭn Wèibīn. 2007. Yèlóng/nDzo-rogs Lāwùróngyŭ yánjiū [Research on the Yèlóng/nDzo-rogs dialect of the Lavrung language]. Bĕijīng: Mínzú Chūbānshè.

@book{318168,
 address    = {Bĕijīng},
 author    = {Yŭn Wèibīn},
 publisher   = {Mínzú Chūbānshè},
 title     = {Yèlóng/nDzo-rogs Lāwùróngyŭ yánjiū},
 year     = {2007},
 hhtype    = {grammar_sketch},
 inlg     = {Chinese Mandarin [cmn]},
 lgcode    = {Guanyinqiao [jiq]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Research on the Yèlóng/nDzo-rogs dialect of the Lavrung language}
}
TY - BOOK
AU - Wèibīn, Yŭn
PY - 2007
DA - 2007//
TI - Yèlóng/nDzo-rogs Lāwùróngyŭ yánjiū
PB - Mínzú Chūbānshè
CY - Bĕijīng
ID - 318168
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="318168">
  <titleInfo>
    <title>Yèlóng/nDzo-rogs Lāwùróngyŭ yánjiū</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Yŭn</namePart>
    <namePart type="family">Wèibīn</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2007</dateIssued>
    <publisher>Mínzú Chūbānshè</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Bĕijīng</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">318168</identifier>
</mods>
</modsCollection>