Lín, Xiàngróng 1993

Lín, Xiàngróng. 1993. Jiāróngyŭ yánjiū [Research on the rGyalrong language]. Chéngdū: Sìchuān Mínzú Chūbānshè. 783pp.

@book{317828,
 address    = {Chéngdū},
 author    = {Lín, Xiàngróng},
 pages     = {783},
 publisher   = {Sìchuān Mínzú Chūbānshè},
 title     = {Jiāróngyŭ yánjiū},
 year     = {1993},
 besttxt    = {ptxt\eurasia\lin_jiarong1993.txt},
 fn      = {eurasia\lin_jiarong1993.pdf, eurasia\lin_jiarong1993_o.pdf},
 hhtype    = {grammar_sketch},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Zhuōkèjī = Situ [tzi], The Ergali variety was recorded in the rGyalrong linguistic survey and amply exemplified in Lin 1993:487-9+526-730 Ergali = Lavrung = Guanyinqiao [jiq]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Research on the rGyalrong language}
}
TY - BOOK
AU - Lín, Xiàngróng
PY - 1993
DA - 1993//
TI - Jiāróngyŭ yánjiū
PB - Sìchuān Mínzú Chūbānshè
CY - Chéngdū
ID - 317828
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="317828">
  <titleInfo>
    <title>Jiāróngyŭ yánjiū</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Xiàngróng</namePart>
    <namePart type="family">Lín</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1993</dateIssued>
    <publisher>Sìchuān Mínzú Chūbānshè</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Chéngdū</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">317828</identifier>
</mods>
</modsCollection>