Huáng, Bùfán 2001

Huáng, Bùfán. 2001. Guānyīnqiáo yŭshŭ wèntí yánjiū [The linguistic position of the Guanyinqiao speech]. Language & Linguistics 2(1). 69-92.

@article{317765,
 author    = {Huáng, Bùfán},
 journal    = {Language & Linguistics},
 number    = {1},
 pages     = {69-92},
 title     = {Guānyīnqiáo yŭshŭ wèntí yánjiū},
 volume    = {2},
 year     = {2001},
 hhtype    = {comparative},
 inlg     = {Mandarin Chinese [cmn]},
 lgcode    = {Guanyinqiao [jiq]},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {The linguistic position of the Guanyinqiao speech}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Guanyinqiao