Dao, Jie 2006

Dao, Jie. 2006. Bumang yu gaikuang [Introduction to the Bumang language]. Minzu Yuwen 2006. 63-80.

@article{310687,
 author     = {Dao, Jie},
 journal    = {Minzu Yuwen},
 number     = {2},
 pages     = {63-80},
 title     = {Bumang yu gaikuang},
 volume     = {2006},
 year      = {2006},
 besttxt    = {ptxt2\eurasia\dao_bumang2006_o.txt},
 fn       = {eurasia\dao_bumang2006_o.pdf, eurasia\dao_bumang2006v2.pdf, eurasia\dao_bumang2006.pdf},
 hhtype     = {grammar_sketch},
 inlg      = {Chinese Mandarin [cmn]},
 lgcode     = {Bumang in China descend from Kháng [kjm]},
 macro_area   = {Eurasia},
 src      = {hh},
 title_english = {Introduction to the Bumang language},
 title_original = {布芒语概况}
}
TY - JOUR
AU - Dao, Jie
PY - 2006
DA - 2006//
TI - Bumang yu gaikuang
JO - Minzu Yuwen
SP - 63
EP - 80
VL - 2006
IS - 2
ID - 310687
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="310687">
  <titleInfo>
    <title>Bumang yu gaikuang</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Jie</namePart>
    <namePart type="family">Dao</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2006</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">310687</identifier>
  <part>
    <date>2006</date>
    <detail type="volume"><number>2006</number></detail>
    <detail type="issue"><number>2</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>63</start>
      <end>80</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>