na 1969

1969. Kâo pơphùn hrăm hră, anih sa: Hodrôm hră nai pơtô (Em học vần, lớp sáu: Phần chỉ nam). 206pp.

@misc{308915,
 pages   = {206},
 title   = {Kâo pơphùn hrăm hră, anih sa: Hodrôm hră nai pơtô (Em học vần, lớp sáu: Phần chỉ nam)},
 year    = {1969},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Dutch [nld]},
 lgcode   = {Jarai [jra]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15112},
 src    = {sil16},
 subject  = {Primers [Zprm], Teacher's guides [Ztgd]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Jarai