Jràng, Ja Kuang and Ja Wi and Ja Dai and Ja Ngai and Eugene Fuller 1977

Jràng, Ja Kuang, Ja Wi, Ja Dai, Ja Ngai & Eugene Fuller. 1977. Yàu akhar ia Chru = Ngũ-vụng Chru = Chru vocabulary: Chru- Viêt- English. (Tu sách ngôn-ngũ dân-tộc thiêu-sô Viêt-Nam, 16.) Manila: Summer Institute of Linguistics. xv+216pp.

@book{300621,
 address  = {Manila},
 author   = {Jràng, Ja Kuang and Ja Wi and Ja Dai and Ja Ngai and Eugene Fuller},
 pages   = {xv+216},
 publisher = {Summer Institute of Linguistics},
 series   = {Tu sách ngôn-ngũ dân-tộc thiêu-sô Viêt-Nam},
 title   = {Yàu akhar ia Chru = Ngũ-vụng Chru = Chru vocabulary: Chru- Viêt- English},
 volume   = {16},
 year    = {1977},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\jrang_chru1977_o.txt},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 fn     = {eurasia\jrang_chru1977.pdf, eurasia\jrang_chru1977_o.pdf},
 hhtype   = {dictionary},
 inlg    = {English [eng]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {16080},
 src    = {hh},
 subject  = {Dictionaries and vocabularies [DAV]}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru