Etherington, Paul Anthony 2002

Etherington, Paul Anthony. 2002. Nggem Morphology and Syntax. (MA thesis, Darwin: Northern Territory University; xiv+216pp.)

@mastersthesis{159159,
 author   = {Etherington, Paul Anthony},
 pages   = {xiv+216},
 school   = {Darwin: Northern Territory University},
 title   = {Nggem Morphology and Syntax},
 year    = {2002},
 besttxt  = {ptxt\papua\etherington_nggem2002.txt},
 cfn    = {papua\etherington_nggem2002.pdf},
 delivered = {papua\etherington_nggem2002.pdf},
 fn     = {papua\etherington_nggem2002.pdf},
 hhtype   = {grammar},
 inlg    = {English [eng]},
 langnote  = {Mentions Arira, a trade language between Taworta and Nggem (p 3).},
 lgcode   = {Eastern Nggem = Nggem [nbq]},
 macro_area = {Papunesia},
 oclc    = {224001084},
 src    = {hh}
}

Document types

Languages

Name in source Glottolog languoid
Eastern Nggem