na 1972

1972. Adơi pơsram pơnuaî Chru, tơp 1-3 (Em học vần, tiếng Chru, quyển 1-3).

@misc{133695,
 title   = {Adơi pơsram pơnuaî Chru, tơp 1-3 (Em học vần, tiếng Chru, quyển 1-3)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 inlg    = {Dutch [nld]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15083},
 src    = {sil16},
 subject  = {Primers [Zprm]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru