na 1972

1972. Adơi duah thơu pơnuaĭ khua hok, adŭ sa, gah lơ'neh mơgru (Em tìm-hiểu khoa-học, lớp một). 183pp.

@misc{123066,
 pages   = {183},
 title   = {Adơi duah thơu pơnuaĭ khua hok, adŭ sa, gah lơ'neh mơgru (Em tìm-hiểu khoa-học, lớp một)},
 year    = {1972},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 lgcode   = {Chru [cje]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15085},
 src    = {sil16},
 subject  = {Science [Zsctx]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Chru