na 1971

1971. Tơlơi pơbŭt hang tơlơi pơhlưh, anih phŭn: Hơdrôm hra nai pơtô (Em học toán, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam). 82pp.

@misc{116267,
 pages   = {82},
 title   = {Tơlơi pơbŭt hang tơlơi pơhlưh, anih phŭn: Hơdrôm hra nai pơtô (Em học toán, lớp vỡ lòng: Phần chỉ nam)},
 year    = {1971},
 country  = {Viet Nam [VN]},
 lgcode   = {Jarai [jra]},
 macro_area = {Eurasia},
 sil_id   = {15110},
 src    = {sil16},
 subject  = {Teacher's guides [Ztgd], Arithmetic [Zarth]}
}

Languages

Name in source Glottolog languoid
Jarai