Belykh, B. M. and Tseitin, G. C. 1961

Belykh, B. M. and Tseitin, G. C. 1961. Kodirovka v'etnamskogo sova [Codification of the Vietnamese word].

@book{102921,
 author    = {Belykh, B. M. and Tseitin, G. C.},
 title     = {Kodirovka v'etnamskogo sova},
 year     = {1961},
 inlg     = {rus},
 keywords   = {Vietnamese: Morph},
 lgcode    = {Vietnamese [vie] (computerized assignment from "vetnamskogo")},
 macro_area  = {Eurasia},
 seanote    = {[rus] <AN SSSR Inst. nauch. inform. Doklad na Konf. po obrabotke inform., machin perevodu i avtomaticheskomn chteniiu teksta>, Vyp. 3},
 src      = {sala},
 title_english = {Codification of the Vietnamese word}
}