Dai Qingxia 1992

Dai Qingxia. 1992. Yi-Mianyu biguan shengmu de laiyuan ji fazhan, jianlun Yi-Mianyu yuyin yanbian de 'zhenghua' zuoyong (The origin and development of prenasalized initials of Lolo-Burnese languages, and "Systematization" in the evolution of speech sounds of Lolo-Burmese languages). Minzu Yuwen 1992. 1.

@article{84444,
 author = {Dai Qingxia},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {1},
 title  = {Yi-Mianyu biguan shengmu de laiyuan ji fazhan, jianlun Yi-Mianyu yuyin yanbian de 'zhenghua' zuoyong (The origin and development of prenasalized initials of Lolo-Burnese languages, and "Systematization" in the evolution of speech sounds of Lolo-Burmese languages)},
 volume = {1992},
 year  = {1992},
 hhtype = {comparative (computerized assignment from "languages")},
 inlg  = {English [eng]},
 lgcode = {Burmese [mya] (computerized assignment from "burmese")},
 src   = {lapolla-tibeto-burman}
}
TY - JOUR
AU - Qingxia, Dai
PY - 1992
DA - 1992//
TI - Yi-Mianyu biguan shengmu de laiyuan ji fazhan, jianlun Yi-Mianyu yuyin yanbian de ’zhenghua’ zuoyong (The origin and development of prenasalized initials of Lolo-Burnese languages, and "Systematization" in the evolution of speech sounds of Lolo-Burmese languages)
JO - Minzu Yuwen
SP - 1
VL - 1992
ID - 84444
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="84444">
  <titleInfo>
    <title>Yi-Mianyu biguan shengmu de laiyuan ji fazhan, jianlun Yi-Mianyu yuyin yanbian de ’zhenghua’ zuoyong (The origin and development of prenasalized initials of Lolo-Burnese languages, and &quot;Systematization&quot; in the evolution of speech sounds of Lolo-Burmese languages)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Dai</namePart>
    <namePart type="family">Qingxia</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1992</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">84444</identifier>
  <part>
    <date>1992</date>
    <detail type="volume"><number>1992</number></detail>
    <detail type="page"><number>1</number></detail>
  </part>
</mods>
</modsCollection>