Bao Huaiqiao, Xu Ang and Chen Jiayou 1992

Bao Huaiqiao, Xu Ang and Chen Jiayou. 1992. Zangyu Lasahua yuyin shengxue canshu shujuku (On the acoustic parameter database of sound of Lhasa speech of Tibetan language). Minzu Yuwen 1992. 5.

@article{76038,
 author = {Bao Huaiqiao, Xu Ang and Chen Jiayou},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {5},
 title  = {Zangyu Lasahua yuyin shengxue canshu shujuku (On the acoustic parameter database of sound of Lhasa speech of Tibetan language)},
 volume = {1992},
 year  = {1992},
 inlg  = {English [eng]},
 lgcode = {Tibetan [bod] (computerized assignment from "lhasa;not sino and tibetan")},
 src   = {lapolla-tibeto-burman}
}