Hũu Son Tràn 2010

Hũu Son Tràn. 2010. Văn hoá dân nguoi Kháng o Tây Băc. Hanoi: Nhà Xuat Ban Dai Hoc Quoc. 499pp.

@book{552606,
 address  = {Hanoi},
 author   = {Hũu Son Tràn},
 pages   = {499},
 publisher = {Nhà Xuat Ban Dai Hoc Quoc},
 title   = {Văn hoá dân nguoi Kháng o Tây Băc},
 year    = {2010},
 besttxt  = {ptxt2\eurasia\tran_khang2010_o.txt},
 cfn    = {eurasia\tran_khang2010_o.pdf},
 delivered = {eurasia\tran_khang2010_o.pdf},
 fn     = {eurasia\tran_khang2010_o.pdf},
 hhtype   = {ethnographic},
 inlg    = {Vietnamese [vie]},
 lgcode   = {Khang = Mon-Khmer Kháng of Vietnam [kjm]},
 macro_area = {Eurasia},
 src    = {hh}
}
TY - BOOK
AU - Tràn, Hũu Son
PY - 2010
DA - 2010//
TI - Văn hoá dân nguoi Kháng o Tây Băc
PB - Nhà Xuat Ban Dai Hoc Quoc
CY - Hanoi
ID - 552606
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="552606">
  <titleInfo>
    <title>Văn hoá dân nguoi Kháng o Tây Băc</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Hũu</namePart>
    <namePart type="given">Son</namePart>
    <namePart type="family">Tràn</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>2010</dateIssued>
    <publisher>Nhà Xuat Ban Dai Hoc Quoc</publisher>
    <place>
      <placeTerm type="text">Hanoi</placeTerm>
    </place>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <identifier type="citekey">552606</identifier>
</mods>
</modsCollection>