Ban Thu-thư Sông Mơi 1980

Ban Thu-thư Sông Mơi. 1980. Tiêu Tư-­diên Phap–Viêt–Phap [French–Vietnamese Vietnamese–French pocket dictionary]. Paris: Institut de l`Asie du Sud-Est. 352, 348pp.

@book{308137,
 address    = {Paris},
 author    = {Ban Thu-thư Sông Mơi},
 pages     = {352, 348},
 publisher   = {Institut de l`Asie du Sud-Est},
 title     = {Tiêu Tư-­diên Phap–Viêt–Phap},
 year     = {1980},
 inlg     = {vie},
 keywords   = {Vietnamese: Dict, French-Viet; Vietnamese: Dict, Viet-French},
 lgcode    = {Vietnamese [vie] (computerized assignment from "dien")},
 macro_area  = {Eurasia},
 src      = {sala},
 title_english = {French–Vietnamese Vietnamese–French pocket dictionary}
}