Cory, Hans [Koritschoner] 19xx

Cory, Hans [Koritschoner]. 19xx. Native plant names [Latin, Kisukuma, Kinyamwezi, Kinyaramba, Kinyaturu, Kirangi, Kitaturu, Kimassai, Kisandawe, Kigogo].

@book{13040,
 author   = {Cory, Hans [Koritschoner]},
 school   = {Hans Cory Collection, Univ. of Dar es Salaam Library},
 title   = {Native plant names [Latin, Kisukuma, Kinyamwezi, Kinyaramba, Kinyaturu, Kirangi, Kitaturu, Kimassai, Kisandawe, Kigogo]},
 year    = {19xx},
 inlg    = {English [eng]},
 keywords  = {;eaf;tnz;lng;dct;bnt;f.21;f.22;f.31;f.32;f.33;g.11;v.141;v.131a;w.401;},
 lgcode   = {Masai [mas], Nyamwezi [nym], Nilamba [nim], Gogo [gog], Langi [lag], Sukuma [suk], Sandawe [sad], Nyaturu [rim], Datooga [tcc] (autotranslated from Maho's coding system)},
 macro_area = {Africa},
 src    = {eballiso2009}
}
TY - BOOK
AU - Cory, Hans [Koritschoner]
PY - 19xx
DA - 19xx//
TI - Native plant names [Latin, Kisukuma, Kinyamwezi, Kinyaramba, Kinyaturu, Kirangi, Kitaturu, Kimassai, Kisandawe, Kigogo]
KW - eaf
KW - tnz
KW - lng
KW - dct
KW - bnt
KW - f.21
KW - f.22
KW - f.31
KW - f.32
KW - f.33
KW - g.11
KW - v.141
KW - v.131a
KW - w.401
ID - 13040
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="13040">
  <titleInfo>
    <title>Native plant names [Latin, Kisukuma, Kinyamwezi, Kinyaramba, Kinyaturu, Kirangi, Kitaturu, Kimassai, Kisandawe, Kigogo]</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Hans</namePart>
    <namePart type="given">[Koritschoner]</namePart>
    <namePart type="family">Cory</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>19xx</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">book</genre>
  <subject>
    <topic>eaf</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>tnz</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>lng</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>dct</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>bnt</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>f.21</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>f.22</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>f.31</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>f.32</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>f.33</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>g.11</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>v.141</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>v.131a</topic>
  </subject>
  <subject>
    <topic>w.401</topic>
  </subject>
  <identifier type="citekey">13040</identifier>
</mods>
</modsCollection>